Performance: Descendances du nu
2 jun 2023  kl. 17-17:15

descendances du nu, 2016, Jimmy Robert

Ett centralt verk i utställningen är installationen ”Descendances du nu” (2016). Det innefattar objekt, fotografi, performance, ljud och text, och utgår från Marcel Duchamps målning ”Nude Descending a Staircase” (1912). Här väver Robert in Sturtevant och Sherrie Levine, konstnärskollegor som båda också i sitt arbete har refererat till Duchamp. Installationen utgör även scenografin för den performance som är en del av verket.
I sitt konstnärskap lyfter Jimmy Robert frågor kring representation, genus och etnicitet – ofta med avstamp i en konst- eller museikontext. Med subtil humor, melankoli och queerness tar konstnären sig an dessa komplexa ämnen genom ett fragmenterat och öppet formspråk. Verken, där inte minst kroppen blir ett konceptuellt verktyg, tillåts fungera både som självständiga entiteter och som beståndsdelar i ett större historiskt nätverk.

Fredag 2. juni kl. 17-17.15
Kan opleves uden sprogkundskaber
Tilmelding kræves ikke
Gratis efter købt entrébillet

 

Find Art Week program for Moderna Museet Malmö her

 

Moderna Museet Malmö
Ola Billgrens plats 2-4
SE-211 29 Malmö

Tilgængelighed:
Niveaufri adgang – ja
Handicaptoilet – ja
Gratis for ledsager – ja

www.modernamuseet.se

Performance: Descendances du nu
2 jun 2023  kl. 17-17:15

Del

'Performance: Descendances du nu'

Facebook