Københavns Museum

Foto: Københavns Museum

Københavns Museums kerneopgave er at indsamle, formidle og forske i alle perioder af Københavns historie. Museet stræber efter at nysgerrighed, videbegærlighed og diskussionslyst omkring hovedstaden og ønsker at være et museum for dialogen om Københavns fortid, nutid og storbyens fremtidige udvikling ved – gennem viden om og formidling af hovedstadens kulturarv – at forholde sig til aktuelle problemstillinger og sætte dem i historisk og materielt perspektiv via museets samlinger.

Kilde: Københavns Museum

Find Art Week program for Københavns Museum her

Københavns Museum

Københavns Museum
Stormgade 18
1555 København V

Tilgængelighed:

Niveaufri adgang - ja
Handicaptoilet - ja
Gratis for ledsager - ja

Alle dage: 9-18
Torsdag: 9-21

Entré
95 Kr.

Del

'Københavns Museum'

Facebook