Kirstine Roepstorff: G[r]ain
18 jun 20227 aug 2022

Kirstine Roepstorff:
G[r]AIN. Pressefoto.
G[r]AIN er en del af Kunsthal Aarhus’ nyetablerede artist residency-program, der har til formål at reflektere over de forskellige udfordringer, som kunstinstitutionerne står over for i forhold til den aktuelle samfundspolitiske virkelighed. Projektet præsenteres inden for den eksperimentelle platform Kunsthal Aarhus Forum, der har til hensigt at engagere det kunstfaglige miljø og et mangfoldigt tværsnit af den brede offentlighed, gennem forskellige formater og refleksioner, der trodser forenklede og flade kategoriseringer.

Da krigen i Ukraine brød ud, rettede Roepstorff henvendelse til en række internationale kunstnerkolleger og fagfolk inden for kulturlivet, der enten er personligt involveret i de dramatiske begivenheder, som p.t. udspiller sig, eller som på anden måde oplever, at deres personlige frihed er truet som følge af krigen. Roepstorff bad dem om at dele deres refleksioner og reaktioner med hende i form af et brev, et digt eller gennem automatskrift. For hver modtaget tekst opfører kunstneren høje sandsøjler af sandkorn, der samlet repræsenterer et væld af forskellige stemmer. I takt med at projektet udfoldes, formindskes den fysiske tilgængelighed til rummet drastisk, mens rummet forvandler sig til en voksende arkade af ”talesøjler”.

For at tydeliggøre det skrumpende rum mellem søjlerne, har kunstneren inviteret to performere til at fortolke hver enkelt tekst gennem bevægelse, så den danner et partitur, der udløser bestemte gestusser. Deres bevægelser kan påføre søjlerne ridser og revner, som i samspil med ændringer i temperatur og fugtighed, kan få facader og overflader på sandsøjlerne til at smuldre over tid. Roepstorff giver derudover performerne en række benspænd som f.eks. sandsko og forlængede arme, hvilket påvirker deres handlinger og gør dem til fortællende værktøjer i værket.

Ved at omfavne flygtige materialer, som sprog, sand og gestusser, kredser G[r]AIN om at give form til formløse handlinger, ved i et konceptuelt rum at imitere, hvordan vi som samfund konstant genopfinder kontrolmekanismer, der forhindrer os i at opnå uafhængighed og autonomi. I Roepstorffs evigt foranderlige miljø visualiseres disse vedvarende og uforsonlige dominanssystemer gennem fremstillingen af måder at bryde fri på.

G[r]AIN synes at levendegøre feminist og antikrigsaktivist Rosa Luxemburgs forståelse af verden som et enkelt system, og at ”dem, der ikke bevæger sig, ikke lægger mærke til deres lænker”. I lyset af de grusomme hændelser, vi står overfor i dag, søger hvert ord, der er skrevet til Roepstorff, og videreleveret til os som vidner og tavse beskuere, at gøre op med de bekymrende tendenser til splittelse, for i stedet at styrke de kulturelle bånd der er kernen i et sundt og dynamisk globalt kunstfællesskab.

Info:
Kunsthal Aarhus

J. M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus
www.kunsthalaarhus.dk

Art Week 2022 program for Kunsthal Aarhus

Tirs-søn kl. 11-17
Ons kl. 11-20

Gratis entré

Kunsthal Aarhus

J.M. Mørks Gade 13
8000 Aarhus C

Man-søn 15-20

Gratis entré

Kontakt

+45 86206050

Kirstine Roepstorff: G[r]ain
18 jun 20227 aug 2022

Del

'Kirstine Roepstorff: G[r]ain'

Facebook