Art Talk med Jimmy Robert
2 jun 2023  kl. 16-17

Gastprofs, BK, Jimmy Robert, Foto: Adrien Chevrot

I sitt konstnärskap lyfter Jimmy Robert frågor kring representation, genus och etnicitet – ofta med avstamp i en konst- eller museikontext. Med subtil humor, melankoli och queerness tar konstnären sig an dessa komplexa ämnen genom ett fragmenterat och öppet formspråk. Verken, där inte minst kroppen blir ett konceptuellt verktyg, tillåts fungera både som självständiga entiteter och som beståndsdelar i ett större historiskt nätverk.

Fredag 2. juni kl. 16-17
Foregår på engelsk
Tilmelding kræves ikke
Gratis efter købt entrébillet

 

Find Art Week program for Moderna Museet Malmö her

 

Moderna Museet Malmö
Ola Billgrens plats 2-4
SE-211 29 Malmö

Tilgængelighed:
Niveaufri adgang – ja
Handicaptoilet – ja
Gratis for ledsager – ja

www.modernamuseet.se

Art Talk med Jimmy Robert
2 jun 2023  kl. 16-17

Del

'Art Talk med Jimmy Robert'

Facebook