Art Week seminar på Statens Museum for Kunst

Pressefoto: SMK
Pressefoto: SMK

Som et nyt tiltag på Art Week 2019 teamer kunstugen op med Danmarks nationalgalleri SMK om et internationalt heldagsseminar d. 22. maj.

Med seminaret Performance and Beyond ønsker Art Week at sætte fokus på den aktuelle interesse for performance og – i bredere forstand – performative praksisser blandt kunstnere og kuratorer både indenfor og udenfor institutionerne.

Seminaret vil igennem faglige og teoretiske indlæg favne spændet fra den klassiske performance til mere performative, publikumsinddragende praksisser, hvor vægten ligger på bevægelsen, handlingen og de betydninger, der bliver til i mødet med betragteren. Performance anskues derfor ikke kun som en genre, men også mere bredt som en gestus eller greb, der har tilstedeværelsen og publikumsmødet som sit omdrejningspunkt.

Seminaret er støttet af Bikubenfonden.

Del artiklen

'Art Week seminar på Statens Museum for Kunst'

Facebook